ویژگی های فنی پروژه
  • 22 ورودی مجزا
  • نزدیکی به  شريان های اصلی شهر : بزرگراه امام علی، و بزرگراه صياد شيرازی در شرق پروژه، بزرگراه رسالت، و بزرگراه همت در شمال مجموعه، و خيابان های دکتر شریعتی، دکتر بهشتی (عباس آباد)، و استاد مطهری (تخت طاووس) در غرب پروژه.
  • دسترسی آسان و سريع به شبكه قطار شهری (ايستگاه های مترو)
  • طراحی و اجرای فضای اختصاصی شبكه تاكسيرانی (خیابان اختصاصی) در ضلع جنوبی مجموعه كه دسترسی آسان مراجعين به تاكسی ها را در فضای مجزا و مشخص را امكان پذير می سازد.
  • طراحی و تامین فضای پارکینگ برای بیش  3000 دستگاه خودرو.

همچنین خیابان های معلم در ضلع شمالی، مرودشت در ضلع غربی، و گوهری در ضلع شرقی مجموعه قرار گرفته اند.

About Megapars

Arya Omran Pars Company has been proudly able to rely on the needs of dear compatriots to meet the boundaries of strength and is now trying to complete the most beautiful and greenest shopping, entertainment and cultural complex in Iran.

The Megapars Commercial, Office, and Recreational Complex is one of the most beautiful multi-purpose centers in the country due to its special design and construction features. The builders of the Megapars Collection, while taking advantage of the latest innovations in the building industry, have created a beautiful architectural structure, away from the sectors and additional complexities, as well as the provision of the services and amenities needed by the region, following the development of a sample project Have been in the country

Contact Form